Dane personalne
Imię i nazwisko dr inż. Katarzyna Antosz
Telefon 17 - 8651452
Email
Budynek L-29
Nr pokoju 122c
Adres Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Jednostka organizacyjna Katedra Technologii Maszyn i Inzynierii Produkcji
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

 Dr inż. Katarzyna Antosz studia wyższe ukończyła na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej  na specjalności „Organizacja i zarządzanie w przemyśle”. W latach 2001 - 2006 uczestniczka studiów doktoranckich na WBMiL Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. Rozprawę doktorską na temat: „Polepszanie efektywności eksploatacyjnej parku maszyn technologicznych metodami wartościowania procesowego” obroniła na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w grudniu 2007r. Od lutego 2002 roku pracuje w Katedrze Technologii Maszyn i Inzynierii Produkcji - obecnie na stanowisku adiunkta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją  i Lean Learnng Academy Polska.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom